Tavuk Karası

Retinitis Pigmentoza ( Tavuk Karası ) : 
Bir retina hastalığıdır ve kalıtımsaldır. Günümüzde ilaçla ya da ameliyatla tedavisi mümkün değildir. Ailede gerçekleşmiş akraba evliliği bu hastalığa sebep olabilir. Bu hastalık için çözümler aranmaktadır. Özellikle gen tedavisi, kök hücre nakli vb. çalışmalar günümüzde hız kazanmıştır ve bu hastalığa da çare olabilir.